LOGO_poziom_RGB___JustR_2500px

Regulamin

„Voucher na darmową jazdę!”

 1. Wystawcą Voucherów jest firma MPP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000615756; NIP: 8792684419; Regon: 364324048 zwana dalej Organizatorem.
 1. Ilość Voucherów jest limitowana.
 2. Voucher przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania.
 3. Okres ważności Vouchera jest określony. Zapisy u szkółek/wypożyczalni są możliwe do 15.05.2024, a termin jazdy podaje szkółka. Termin nie może zostać przedłużony.
 4. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 5. Voucher upoważnia do darmowej jazdy na wybranym wcześniej sprzęcie dostępnym u wybranej szkółki/wypożyczalni w określonym czasie 10 minut.
 6. Lista szkółek/wypożyczalni, które biorą udział w akcji dostępna jest na https://justr.pl/map/ lub dzięki zeskanowaniu kodu QR z Vouchera, kategoria: szkółki/wypożyczalnie.
 7. Pojazdy objęte ofertą dotyczą marek: MRF, KAYO, YCF oraz PITGANG.
 8. W przypadku, gdy czas jazdy zostanie przekroczony przez klienta, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
 9. NIE MA możliwości ZWROTU otrzymanego Vouchera.
 10. Reklamacje nie obowiązują.
 11. Należy zgłosić chęć skorzystania z Vouchera przez zarezerwowanie wcześniej dostępnego terminu. Rezerwacje terminu są obowiązkowe.
 12. Obsługa szkółki/wypożyczalni, uprawniona jest do odmówienia przyjęcia Vouchera i jego realizacji, jeżeli Voucher budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
 13. Obsługa szkółki/wypożyczalni ma prawo odmówić przyjęcia Vouchera, jeśli minął okres jego ważności.
 14. Vouchery nie sumują się.
 15. Voucher można wykorzystać tylko podczas jednej wizyty.
 16. Voucher nie łączy się z innymi promocjami.
 17. Przy realizacji vouchera, posiadacz zobowiązany jest uprzedzić obsługę o chęci wykorzystania Vouchera.
 18. Organizator oraz obsługa szkółki/wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. W razie utraty lub uszkodzenia Vouchera duplikat nie będzie wydawany.
 19. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Klientowi nie przysługują wobec firmy żadne roszczenia.